Tuesday, December 13, 2005

स्पर्श

काल पल्लवीकडे गेलेले तिच्या धाकट्या बाळाला पहायला. संदीप ने दार उघाडले आणि मागुन हृषीकेश ने जे मला पट्कन मिठी मारली. मन एकदम भरुन आले. लहान मुलाना किती आपुलकी असते ना! मला तसेच १५ मिनिटे तरी चिटकुन होता तो. पल्लवीशी गप्पा मारताना तो मी त्याच्याशी गप्पा माराव्यात हा त्याचा आग्रह!

त्यानंतर त्याची खेळणी बघ, पुस्तक वाच करत त्याच्याशी खेळले. ओजसला पण पाहीले. त्याच्याशी खेळायचे म्हणजे त्याला घेउन बसायचे!! पण धमाल आली. लहान मुलांचा स्पर्श, त्यांच्या पावडर, तेल ह्याचा मिश्र गंध - एक वेगळिच अनुभूती.

ह्या सगळ्याचा आनंद मला स्वत:च्या बाबतीत मिळणर आहे का? ह्याचा विचार करुन सध्याच्या आनंदावर कशाला पाणी फिरवायचे ...